Божидар Чапъров, български археолог и специалист по историческа география, е роден на 21 май в гр. Пловдив. Основно се занимава с откриване и проучване на тракийски-български археологически обекти от античността в Родопите.

 

Биография

 

Средното си образование завършва в V-та гимназия в Пловдив през 1959г. След това учи история, профил археология в СУ „Климент Охридски”. От 1966г. е на работа в градски исторически музей Асеновград, а от 1970г. в археологическия музей Пловдив, координатор по програма „Родопи” гр.Смолян, координатор по програма „Странджа – Сакара” за ивайловградския регион, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски” по „Проблеми на колектива”, „Реторика”, „Теория на общуването”.

По-значителни открития и проучвания свързани с културата на траките са: светилището с каменния календар и скални некрополи в землището на с. Буково (Пилашево), тракийски гробници в с. Марково, с. Брестовица, с. Бойково, гр. Лъки, с. Горно поле, гр. Маджарово.

Основател и ръководител от 1971г. на археологически кръжок „Борис Дякович”, с чиято помощ е документирал над 1200 скални ниши, околко 60 шарапани, жертвеници, светилища, надписи, релефи и много селища, крепости, некрополи и др.

Ежегодните археологически експедиции са отчетени към БАН. Четени са доклади и съобщения на конференции в България и чужбина.

Направил е няколко филма с тази тематика.

 

Научни публикации

 

1. Бронзови дръжки на хидрия от село Момино, Пловдивско. Сп. Музеи и паметници на културата, 1971, кн. 1, стр. 3-5

2. Християнски монограм от Асенова крепост, сп. Музеи и паметници на културата, 1972, кн. 3, стр. 14-16

3. Долината на Чая през желязната епоха, сп. Родопи, 1974, бр. 7, стр, 36-37

4. Бесите по поречието на река Чая, алманах Тракия, 1976, кн. З, стр. 195-200

5. Тракийската крепост Момино кале до село Скобелево, сп. Векове, 1976, кн. 2, стр, 70-75, с Ив, Панайотов.

6. Материали за археологическата карта на Родопите "Бесика-73", Родопски сборник, т. IV, С, 1976, стр. 215-236, с колектив,

7. Крепости в Родопите, сб. Мегалитите в Тракия, С, 1977, стр, 160-166, с колектив

8. Археологически проучвания в землищата на селата Розово, Фотеново и Селча, бюлетин Родопика, 1976, бр. 1, стр, 43-49

9 Методическо ръководство в помощ на ръководителите на експедиционни отряди, Окръжен п ионерски дом Пловдив, 38 стр.,1979 год.

10. Вино по тракийски, сп. Космос, 1980, кн. 10, стр. 13-15

11. Старите Родопски крепости и тяхната сегашна съдба, сп. Родопи, 1981, кн.1, 26-27

12. Antike Fundstätten entlang den ufern der flüsse watscha und Parwenetzka in Rhodopigebirge, Pulpudeva , t. III, 1978 , s. 264-269

13. Мегалитни паметници в Тракия, 1980

14. Каменните винарни на траките, сп. Лозарство, 1981

15. Маджаровската гробница, сп.Музей и паметници на културата, С. 1983г., стр 24-28

16. Пътят Кабиле - Ускудама през първото хилядолетие преди новата ера, Странджанско Сакарски сборник том 2 книга втора, Малко Търново, 1984. ,стр. 28-34 

Научни доклади от Б. Чапъров: /четени/

 

1. Тракийска гробница при с. Брестовица, Пловдивско, четен на Първи международен симпозиум "Севтополис"- " Надгробните могили в Югоизточна Европа", 04-08. юни 1993г.

2. Новооткрити тракийски куполни гробници в Северните Родопи - доклад от Филипополски седмици, 1982г. непубликуван, на английски език.

3.Международна научна on-line конференция на тема „Хетеротопия и природни ресурси“-Тракийски династични центрове в Маджаровското рудно поле и древните пътища по река Арда. Находки и интерпретации 

 

Статии:

1. Брестовишката гробница - нов образец в тракийската архитектура, сборник " Богдан Филов" - неизлязъл.

2. Брестовишката гробница - предварително съобщение - сп. Музеи и паметници на културата, 1983г.

3.Каменните винарни - част от живота на траките, стр. 8, в.Квантов преход, бр.21,1-15 ноември 2013г.

4.Каменните винарни - част от живота на траките,продъллжение от бр 21 ,стр.2, в.Квантов преход, бр.22,16-30 ноември 2013г.

5.Каменните винарни - част от живота на траките,продъллжение от бр 22 ,стр.2, в.Квантов преход, бр.23,1-15 декември 2013г.

6. Тракийски династични центрове в Маджаровското рудно поле и древните пътища по река Арда

Филми

1. Мегалитни паметници в Тракия, сценарий за телевизионен

филм в две части: "Долмени и скални гробници" и "Скални ниши, жертвени камъни и винарници", излъчени през 1980 год.

2.Древнотракийски ритуал в землището на с.Буково, 2011г.

3.Виното на Сабазий - Загрей. Възстановка на древен тракийски ритуал в община Минерални бани, 2012г.

Публикации за дейността на Б.Чапъров

1. Гробници и иманяри- статия от Николай Близнаков-в. Орбита, 06.09. 1980г.
 

© 2011 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode